RODAP

 

Gezamenlijke afspraken over de rechten van makers zijn een belangrijke voorwaarde voor een goed functionerende creatieve industrie. RODAP vertegenwoordigt producenten, omroepen en distributeurs van (audio-)visuele werken bij het maken van deze afspraken.

Meer

Collectieve vergoeding 'hoofdmakers' voor Video on Demand

Belangrijke informatie voor producenten en hoofdmakers van Nederlandse film en tv-producties : Op 1 juli 2015 is de Wet Auteurscontractenrecht in werking getreden. In aansluiting daarop zijn er t…

Uitspraak Gerechtshof brengt duidelijkheid in filmsector

Film- & tv-makers die betrokken zijn bij de totstandkoming van een film of tv-programma dragen hun exploitatierechten over aan de producent. De exploitatierechten kunnen niet worden overdragen …

Onzekerheid schaadt Nederlandse film en televisie-sector

Film en televisie-industrie gebaat bij einde aan juridische strijd. Producenten, omroepen en distributeurs (RODAP) willen onderhandelingen afronden. Doordat collectieve beheersorganisatie Lira nog…

Actualiteit