Hoge Raad stelt RODAP in het gelijk en brengt duidelijkheid in filmsector

Film- en tv-makers die betrokken zijn bij de totstandkoming van een film of tv-programma dragen hun exploitatierechten over aan de producent. De exploitatierechten kunnen niet bij voorbaat worden overdragen aan bijvoorbeeld een collectieve beheersorganisatie. De Hoge Raad heeft dat in zijn arrest van 2 oktober 2020 bevestigd. De overdracht van rechten en de kabelvergoeding waren…