Over RODAP

Wat is RODAP?

RODAP is een vereniging van producenten, omroepen en distributeurs die specifiek gericht zijn op het Nederlandse publiek. RODAP is opgericht in 2011 met als doel om positief bij te dragen aan het afspreken en uitvoeren van collectieve vergoedingsregelingen met makers. Dit was en is nodig vanwege de snelle ontwikkelingen in de (digitale) kijkwereld en een steeds complexere juridische omgeving.

Binnen RODAP is het merendeel van alle Nederlandse film- en televisieproducenten (via STOPnI), van de Nederlandse omroepen en van de distributeurs vertegenwoordigd. RODAP onderhandelt namens haar leden met VEVAM, LIRA en NORMA over vergoedingen op basis van het Auteursrecht en het Naburig Recht. Naast regelingen met PAM (waarin VEVAM, Lira en NORMA zijn vertegenwoordigd) zijn er ook regelingen getroffen met collectieve beheersorganisaties zoals Pictoright en BUMA.

RODAP helpt zo om audiovisuele producties techniek onafhankelijk en platform neutraal hun weg naar de kijker te laten vinden en om innovatie te stimuleren. De leden kunnen zich richten op het creëren en distribueren van content, wat ten goede komt aan de gehele branche.