Hoge Raad stelt RODAP in het gelijk en brengt duidelijkheid in filmsector

Geen categorie

Film- en tv-makers die betrokken zijn bij de totstandkoming van een film of tv-programma dragen hun exploitatierechten over aan de producent. De exploitatierechten kunnen niet bij voorbaat worden overdragen aan bijvoorbeeld een collectieve beheersorganisatie. De Hoge Raad heeft dat in zijn arrest van 2 oktober 2020 bevestigd.
De overdracht van rechten en de kabelvergoeding waren lange tijd onderwerp van discussie tussen de collectieve beheersorganisaties (verenigd in PAM) en distributeurs, omroepen en producenten (verenigd in RODAP). Dit arrest geeft de benodigde duidelijkheid in deze kwestie.
Sinds 2015 is er een convenant gesloten tussen RODAP en PAM, waarin de vergoeding aan makers voor alle uitzendingen is vastgelegd. Dit Convenant is recent verlengd tot en met 2024. Daarnaast is door RODAP en PAM het model van Vrijwillig Collectief Beheer voor Video-On-Demand diensten sinds 2017 ingevoerd. Door dit model wordt geborgd dat de vergoedingen toekomen aan Nederlandse makers.
Na een lange periode van onzekerheid in de sector, is er nu duidelijkheid en kunnen alle partijen zich weer volledig concentreren op het met elkaar maken van films en series.

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment